Zhang, Hualei, Baohuan Cai, Yun Liu, Yating Chong, Atsuko Matsunaga, Stephanie Fay Mori, Xuexiu Fang, Eiko Kitamura, Chang-Sheng Chang, Ping Wang, John K Cowell, and Tianxiang Hu. 2023. “RHOA-Regulated IGFBP2 Promotes Invasion and Drives Progression of BCR-ABL1 Chronic Myeloid Leukemia”. Haematologica 108 (1). Pavia, Italy, 122-34. https://doi.org/10.3324/haematol.2022.280757.