Wai, Cho Mar Myint, Shangying Chen, The Phyu, Shuangyi Fan, Sai Mun Leong, Wenning Zheng, Louis Ching Yi Low, Shoa-Nian Choo, Chi-Kuen Lee, Tae-Hoon Chung, Kenneth Hon Kim Ban, Soumita Ghosh, Stefanus Lie, Seiichi Kato, Shigeo Nakamura, Emiko Takahashi, Young-Hyeh Ko, Joseph D. Khoury, Shih-Sung Chuang, Rex K.H. Au-Yeung, Soo-Yong Tan, Soon-Thye Lim, Choon-Kiat Ong, Yong-Howe Ho, Li Mei Poon, Sanjay de Mel, Anand D. Jeyasekharan, Wee-Joo Chng, Franziska Otto, Leticia Quintanilla-Martinez, Federica Zanardi, Fabio Iannelli, Claudio Tripodo, Jason J. Pitt, and Siok-Bian Ng. 2022. “Immune Pathway Upregulation and Lower Genomic Instability Distinguish EBV-Positive Nodal T/NK-Cell Lymphoma from ENKTL and PTCL-NOS”. Haematologica 107 (8). Pavia, Italy, 1864-79. https://doi.org/10.3324/haematol.2021.280003.