Kaburagi, Taeko, Genki Yamato, Norio Shiba, Kenichi Yoshida, Yusuke Hara, Ken Tabuchi, Yuichi Shiraishi, Kentaro Ohki, Manabu Sotomatsu, Hirokazu Arakawa, Hidemasa Matsuo, Akira Shimada, Tomohiko Taki, Nobutaka Kiyokawa, Daisuke Tomizawa, Keizo Horibe, Satoru Miyano, Takashi Taga, Souichi Adachi, Seishi Ogawa, and Yasuhide Hayashi. 2021. “Clinical Significance of RAS Pathway Alterations in Pediatric Acute Myeloid Leukemia”. Haematologica 107 (3). Pavia, Italy, 583-92. https://doi.org/10.3324/haematol.2020.269431.