Kietzmann, Thomas. 2020. “Hypoxia-Inducible Erythropoietin Expression: Details Matter”. Haematologica 105 (12). Pavia, Italy, 2704-6. https://doi.org/10.3324/haematol.2020.261966.